Znaczące różnice

Bankowość islamska różni się od naszej rodzimej bankowości przede wszystkim tym, że w bankowości islamskiej nie ma możliwości zarobić jakichkolwiek pieniędzy z odsetek oraz z oprocentowania. W tym rodzaju bankowości stawia się przede wszystkim na zysk z produkcji dóbr oraz udziału w zyskach i ich sprzedaży. Osoby które chcą założyć działalność w państwie islamskim nie musza pobierać kredytów aby tę działalność rozpocząć, ale otrzymują od instytucji finansowych środki z przeznaczeniem rozwoju sektora produkcji oraz usług w tych krajach. Ma to wpływ również na to, że pieniądze w tychże państwach inwestowane zostają wprost w gospodarkę realną co sprzyja jej rozwojowi. W bankowości islamskiej istnieją także tak specjalnie dostosowane produkty bankowe, dla których charakterystyczny jest całkowity brak odsetek i oprocentowania. Podstawowymi produktami bankowości islamskiej są: Mudaraba, Muszaraka, Murabaha, Idżara oraz Kard Hasan. W prawie islamu niezwykle ważne dla inwestowania są dwa czynniki, a mianowicie kierowanie się interesem oraz wsparcie wspólnoty tj. zwykle własnego otoczenia, co jest także związane ściśle z wspomnianą już zasadą inwestowania bezpośrednio w sferę realną gospodarki.

Dodaj komentarz