Wymagane dokumenty

Podpisywanie umowy kredytowej nakłada na nas pewne zobowiązania, bank także musi przestrzegać zawartych postanowień. W związku z tym umowa musi być podpisana na podstawie kilku ważnych dokumentów. Jeżeli chodzi o kredyty ratalne lub inne krótkoterminowe to bardzo często wystarczy nasz dowód osobisty na podstawie którego będzie potwierdzana nasza tożsamość. Poza tym musimy także posiadać stałe zameldowanie oraz musimy złożyć oświadczenie o naszych dochodach. Jeżeli natomiast chodzi o kredyty hipoteczne czy też samochodowe to bank musi znacznie bliżej nam się przyjrzeć. W takich przypadkach potrzebne są dwa dokumenty tożsamości, zazwyczaj oprócz dowodu osobistego jest to prawo jazdy, legitymacja rencisty lub emeryta lub paszport. Bardzo ważne jest to żeby taki dokument posiadał zdjęcie i był aktualny. W dalszej kolejności bank musi potwierdzić nasze dochody, i tutaj jeżeli mamy stałą umowę o pracę to wystarczy zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy. Jeśli jednak mamy własną działalność to kredyty będą nam przyznane dopiero po dostarczeniu stosownych dokumentów z urzędu skarbowego oraz zakładu ubezpieczeń.

Dodaj komentarz